Knižnice ako miesta zdieľania Všetko, len nie staromódne

Nemecká národná knižnica vo Frankfurte nad Mohanom je už dlho súčasťou shareconomy
Foto (Výrez): © Thomas Meyer / Ostkreuz

Knižnice boli odjakživa miestom živej výmeny vedomostí, poznatkov a vecí. Zo svojej podstaty sú súčasťou tzv. shareconomy – aj keď si to mnohí neuvedomujú. A predsa prináša novodobý trend zdieľania knižniciam nové výzvy.

Či už ide o knihy, autá alebo potraviny: zdieľať znamená po novom mať. Shareconomy je čoraz obľúbenejšia. Ľudia si navzájom poskytujú veci, priestory a plochy, delia sa o informácie a vedomosti. Knižnice sú už dlhý čas významnou súčasťou shareconomy, avšak len zriedka sa v tejto súvislosti uvádzajú na prvom mieste.

„Knižnice sú často vnímané ako niečo samozrejmé, čo tu vždy bolo,“ hovorí Andrea Krieg, riaditeľka Mestskej knižnice Karlsruhe, „pritom myšlienka, o ktorú nám ide, nie je v žiadnom prípade prežitkom. Možno práve iné označenie pomôže túto skutočnosť opäť zviditeľniť.“

Knižnice ako miesta výmeny

Knižnice zabezpečujú cenovo nenáročný prístup ku kultúrnych hodnotám a zdrojom informácií. Knižnica ako verejná inštitúcia sa používateľom ponúka ako sharing-partner a dáva zdieľaniu inštitucionálny rámec. Bez komerčného zamerania dáva k dispozícii knihy, DVD alebo CD nosiče. Okrem toho je vďaka elektronickému výpožičnému systému možné využívať mnohé médiá nezávisle od miesta a času. Ako v poradí tretí priestor, po pracovnom a obytnom priestore, poskytujú knižnice svojim používateľkám a používateľom možnosť bezplatne sa zúčastňovať na spoločných aktivitách, napríklad za účelom osvojenia si práce na počítači. Prostredníctvom nových foriem združovania sa, ako je co-working, majú najmä veľké verejné knižnice záujem osloviť nové cieľové skupiny a získať ich pre svoje služby.

Rozmanité spôsoby zdieľania

Spektrum služieb pre verejnosť, ktoré ponúkajú knižnice v Nemecku v súvislosti so zdieľaním a vzájomnou výmenou, je veľmi široké a pestré. Shareconomy – to znamená aj poskytnutie prístupu k streamingovým službám. V tomto prípade knižnica zakúpi licencie na hudbu a filmy. Financuje však aj otvorený prístup k online časopisom a databázam s údajmi. Myšlienka zdieľania však zahŕňa aj osobnú výmenu medzi používateľmi. Mestská knižnica v Mníchove tak ponúka napríklad jazykové tandemy, v ktorých si každý z dvojice môže prehĺbiť znalosti toho „svojho“ cudzieho jazyka. V tzv. makerspace workshopoch, ktoré organizuje mestská knižnica v Kolíne, sa môžu zasa účastníci jeden od druhého naučiť, ako postaviť vtáčie hniezdo alebo skonštruovať robota.
 
V mestských knižniciach v Stuttgarte a Brémach si smú zákazníčky a zákazníci zdarma zapožičať umelecké diela a odniesť si ich domov. „Živá knižnica“ v jednej z mníchovských mestských knižníc ponúka dokonca možnosť „zapožičať“ si na polhodinu človeka a môcť sa tak z prvej ruky dozvedieť niečo o jeho nezvyčajnom povolaní alebo neznámej krajine, z ktorej pochádza.

Obzvlášť intenzívna je výmena kníh zo súkromných zbierok. Prebieha v rôznych knihovničkách a regáloch, prerobených telefónnych búdkach či malých vitrínach umiestnených vo verejnom priestore. Často je takáto výmena privátnych knižničných fondov medzi čitateľmi zaštítená občianskou iniciatívou – a netreba na ňu žiaden preukaz. Ďalšou položkou v ponuke knižníc sú stretnutia (aj virtuálne) čitateľských krúžkov a knižných klubov. V Lipsku napríklad prezentuje na pôde knižnice porota literatúry pre mládež, ktorú tvorí skupina dvadsiatich mladých ľudí, vybrané románové tituly pre svojich rovesníkov.

Konkurencieschopnosť vďaka ponuke orientovanej na budúcnosť

Ako vidíme, knižnice sú už dlho súčasťou shareconomy. Avšak čoraz intenzívnejšie musia reagovať na konkurenciu v podobe súkromných poskytovateľov z neknižničnej sféry. Služby ako Free Litle Library, Bookelo a mnohé iné ponúkajú na digitálnych platformách výmenu a zdieľanie kníh. Avšak práve verejnoprospešný charakter knižníc ako neziskových organizácií je to, čím sa od týchto poskytovateľov odlišujú a čo môžu vo svojom profilovaní sa voči ich komerčne zacieleným službám jasne komunikovať. Ak budú knižnice pozorne sledovať ďalší vývoj na scéne shareconomy, môže ich to priviesť k novým nápadom a umožniť im, aby svoje tradičné poslanie prispôsobili súčasným trendom. Prostredníctvom nových formátov podujatí a aktivít, oslovujúcich priestorov a ich vybavenia i kvalifikovaného poradenstva vzniká dlhodobá pridaná hodnota, ktorou komerčné online výmenné kruhy nedisponujú.