Časopis „Flaneur“ POÉZIA ULICE

Časopis „Flaneur“
Foto (detail): © Časopis „Flaneur“

Od Montrealu po Moskvu: traja mladí ľudia z Berlína cestujú po svetových metropolách, aby vo svojom časopise „Flaneur“ sprostredkovali život jednej ulice – v printovej podobe, anglickom jazyku a v spolupráci s miestnymi umelcami.
 

Flanér má čas. S otvorenými očami sa necháva unášať ulicami veľkomesta – bez plánu či konkrétneho cieľa. Je pokojným pozorovateľom, otvorený každému náhodnému stretnutiu či objavu. Je totiž zberateľom dojmov. Francúzsky básnik a dandy Charles Baudelaire nazval tohto nenúteného a spontánneho prechádzajúceho sa „botanikom mestského chodníka“ a urobil z neho literárny sujet 19. storočia. Flanér je podľa Baudelaira vlastne veľmi citlivým a vnímavým umelcom. Tento „muž davu“ sa musí ponoriť do vôní, zvukov a farieb veľkomesta, aby mu mohol skutočne porozumieť.

Na túto ideu flanérstva, pochádzajúcu z eseje Charlesa Baudelaira, nadväzujú aj tvorcovia po anglicky publikujúceho časopisu Flaneur, ktorý v roku 2013 založila Berlínčanka Ricarda Messner. Každé z doteraz vydaných šiestich čísel je venované jednej ulici v jednom veľkomeste: Rue Bernard v Montreale, Corso Vittorio Emmanuele II v Ríme, Fokionos Negri v Aténach alebo okružný bulvár obopínajúci centrum Moskvy. Podtitul časopisu znie Fragments of a Street (Fragmenty ulice), a tak sa tu portréty obyvateliek a obyvateľov, okoloidúcich či majiteľov obchodov, poetické texty, fotosérie, koláže, kresby alebo literárne poviedky spájajú do bohatej mnohovrstevnatej kroniky každodenného života veľkomesta. V Montreale napríklad rozpráva kaderník o tom, že pre svojich klientov je svojím spôsobom aj terapeutom, v Berlíne sa dostane k slovu čašník zo slávneho podniku Paris Bar na ulici Kantstraße. Obchodník s čerstvým tovarom z Lipska, majiteľ podniku Kosmas z Atén alebo hudobník Kostja z Moskvy – každý z nich predstaví malý kúsok svojho príbehu. To všetko v papierovej podobe s veľmi originálnou vizuálnou estetikou, ktorú pre každé číslo časopisu navrhuje dizajnové štúdio Yukiko.

MYŠLIENKA A KONCEPT ČASOPISU: VIDIEŤ ULICU INÝMI OČAMI

 

„Nechceli sme predstavovať rôzne mestá podľa toho istého vzorca, ako to robia časopisy o cestovaní,“ hovorí Ricarda Messner (ročník 1990), ktorá sa po zavŕšení štúdia na Universität der Künste v Berlíne presťahovala do New Yorku. Po svojom návrate do Berlína zrazu videla svoju starú domovskú štvrť Charlottenburg v západnej časti mesta novými očami – vrátane nie práve výstavnej Kantstraße. Tak vznikol nápad – venovať tomuto urbánnemu mikrokozmu celý časopis. Spolu s dnešnými šéfredaktormi – Fabianom Saulom, filmovým skladateľom a študentom filozofie, a Grashinou Gabelmann, niekdajšou módnou novinárkou z Londýna – rozvinula koncept a podobu printového časopisu. Mal byť otvorený najrozmanitejším tematickým oblastiam – umenie, fotografia, iteratúra, dizajn a hudba, každodenný život – a rozprávať osobné príbehy, zrozumiteľné v každom kúte sveta.
 
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (detail): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur – Kantstraße (Berlin)
 • Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (1) – Kantstraße (Berlin)
Prvé číslo vydala trojica autorov s malým rozpočtom a za podpory dvoch grafických dizajnérov Michelle Philips a Johannesa Conrada. Práve vizuálna podoba časopisu z ich dielne ho robí tým, čím je – optickým dobrodružstvom plným originálnych nápadov. „K tomu sa pridáva aj haptická stránka,“ vraví Ricarda Messner. Rozličná hrúbka papiera, vôňa stránok – toto všetko prispieva k zmyslovej skúsenosti, ktorú by internetový blog alebo mobilná aplikácia nemohli ponúknuť. „Vo vzťahu k času je životnosť nášho časopisu je úplne iná,“ hovorí Fabian Saul (ročník 1987), „môžete ho kamsi založiť a zabudnúť naň – a neskôr ho znovuobjaviť na poličke.“

DVA MESIACE PRIAMO NA MIESTE: NOVÉ ROZPRÁVANIA, novÉ prístupy

Na rozdiel od novinárov v iných printových médiách nie sú redaktori časopisu Flaneur vystavení tlaku prinášať aktuálne informácie, nerobia si vopred ani rešerš. Vybrané miesto, kam – nezaujatí a bez predsudkov, nakoľko je to možné – cestujú, vyplynie z kontaktov alebo pozvaní. Ricarda Messner, Fabian Saul a Grashina Gabelmann potom strávia v danom meste dva mesiace, túlajú sa po uliciach, rozprávajú sa s miestnymi obyvateľmi, nadväzujú kontakty s autormi a umelcami, ktorí budú spoluautormi nového vydania časopisu. „Takto vznikajú nové rozprávania mimo veľkého, historického naratívu,“ vraví Fabian Saul a myslí tým: mimo vychodených trás. Na Rue Bernard v Montreale sa takto zoznámili s miestnou komunitou venujúcou sa jazde na kolieskových korčuliach. Z toho vyplynul nápad urobiť z jej členiek superhrdinky grafickej novely. A výsledný komiks The Rolling Supernovas od kanadského umelca Mivila Deschênesa sa stal samostatnou prílohou časopisu. Spolupráca typická pre spôsob, akým sa rodí náplň Flaneura. 
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
 • Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (2) – Georg-Schwarz-Straße (Leipzig)
Predsa len však – ako vznikne rozhodnutie venovať sa práve tej-ktorej konkrétnej ulici, tej-ktorej konkrétnej štvrti? „Zväčša je to miesto, ktorému nerozumieme, ktoré nás núti klásť otázky,“ hovorí Ricarda Messner. V Lipsku to bola Georg-Schwarz-Straße, ulica kedysi plná zábavných podnikov, čosi ako „lipská Reeperbahn“, dnes spustnutá, plná sociálnych problémov a opustených priestorov. „Dostali sme otázku, či sme nemohli ukázať z Lipska niečo krajšie,“ hovorí Fabian Saul, „ale nám nejde o to, robiť miestam reklamu.“ Flanérstvo vedie totiž práve aj do temnejších štvrtí, „na miesta, kde sa už necítime v bezpečí“.   Medzičasom vychádza časopis raz ročne – a jeho náklad sa zvyšuje: na začiatku to bolo 1 000 výtlačkov. Moskovské číslo vyšlo v jeseni 2016 už v náklade 6 000 kusov. Za náplňou siedmeho vydania odcestoval redakčný tím vo februári do brazílskeho São Paula, kde, tak ako už v Montreale, spolupracuje s miestnou pobočkou Goetheho inštitútu. „Nedávno som tam bola na tri dni,“ hovorí Ricarda Messner, „a ostala som úplne ohúrená.“ Pre konkrétnu ulicu sa však flanéri ešte nerozhodli, najprv sa budú predsa len tak túlať.
 • Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal)
 • Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal)
 • Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal)
 • Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (3) – Rue Bernard (Montreal)
 • Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom)
 • Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom)
 • Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom)
 • Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom)
 • Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (4) – Corso Vittorio Emanuele II (Rom)
 • Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau)
 • Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau)
 • Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau)
 • Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau) Foto (Ausschnitt): © Flaneur
  Flaneur (6) – Boulevard Ring (Moskau)