Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
Open Call for Young Talents© Goethe-Institut

Otvorená výzva pre mladé talenty


Goethe-Institut je na Slovensku už 30 rokov. Pri príležitosti tohto jubilea hľadáme mladých umelcov a umelkyne, aktívnych v médiu grafika, dizajn a/alebo fotografia, ktorí vizuálne spracujú témy a otázky tejto výzvy. Vybrané diela budú realizované formou plagátov/posterov. Výzva je určená pre mladých umelcov a umelkyne, ktorí sú v posledných ročníkoch štúdia na stredných a vysokých umeleckých školách na Slovensku alebo na začiatku svojej umeleckej kariéry (maximálne tri roky po ukončení štúdia) a majú trvalý pobyt na Slovensku.

Uzávierka prihlášok je nedeľa, 19. marec 2023, 24:00.

1993-2023-2053

Re-Design the future/past

Komiks X-Men Days of Future Past vyšiel v roku 1981 a odohráva sa súčasne v rokoch 1980 a 2013. Aby sa hrdinka Kate Pryde vyhla dystopickému svetu budúcej súčasnosti, cestuje 30 rokov do minulosti, k svojmu mladšiemu ja. Zatiaľ čo v roku 1980 svet ohrozovala studená vojna a jadrová hrozba, Katein svet budúcnosti v súčasnosti čelí novým, odlišným výzvam.

Goethe-Institut na Slovensku tento rok oslavuje 30. výročie svojho založenia. Tridsiate výročie je pre nás príležitosťou na podobnú cestu časom a presun po osi medzi rokmi 1993, 2023 a 2053, hoci menej dystopický a bez superhrdinov. Založenie Goetheho inštitútu v roku 1993 sa udialo v čase politickej a spoločenskej reorganizácie Európy. Obdobie po páde Berlínskeho múru sprevádzali rôzne sľuby a utópie. Niektoré z nich sa naplnili, iné nie. Iné sa z utópie zmenili na jej opak. Aj dnes zažívame nástup nového svetového poriadku, v neposlednom rade vyvolaný ruskou agresívnou vojnou na Ukrajine, ktorý nastoľuje otázky solidarity a spojenectva(-a) a spochybňuje náš predchádzajúci sebaobraz Európy. Aké sľuby dnes existujú a aké utópie dnes potrebujeme? Ako chceme žiť spoločne v budúcnosti? Čo musíme urobiť dnes, aby sme si zabezpečili živobytie zajtrajška - ekologicky, ekonomicky a sociálne? Čo by urobila Kate Pryde, keby sa musela vrátiť z roku 2053 do roku 2023, aby zachránila svoju budúcu prítomnosť?

Pod mottom "Budúcnosť/Minulosť" sa zameriavame na analógie vtedy, dnes a zajtra, na to, čo sa môžeme naučiť z histórie a ako môžeme spoločne, solidárne, tvorivo, nahnevane a bez rozruchu čeliť výzvam našej súčasnosti, aby naša budúcnosť stála za to.

Hľadáme mladých umelcov a umelkyne, ktorí rozvíjajú vizuálne vízie minulosti a budúcnosti s odkazom na tieto tematické okruhy:
  • ekológia a klimatická solidarita
  • queer infraštruktúry
  • inkluzívna architektúra
  • solidárna ekonomika
  • umenie a kultúra ako základné prvky spoločnosti

Propozície/prihlášky

Prihlášky je možné podávať od 16.02. do 19.03.2023 (do polnoci stredoeurópskeho času). Prihlásené práce by sa mali týkať tematických oblastí výzvy a mali by byť realizované formou plagátu. Osobitnú pozornosť budeme venovať príspevkom, ktoré inovatívne zachytávajú históriu, súčasnosť a budúcnosť komunity v miestnom európskom a globálnom kontexte. Osobitnú pozornosť budeme venovať aj príspevkom umelcov a umelkýň z komunity LGBTI+ a iných spoločenských skupoín, ktoré nie sú dostatočne viditeľné.

Čo čaká na víťazov cien

1. cena 500€
2. cena 300€
3. cena 200€ 

Víťaz 1. ceny získava navyše:
Realizácia predloženého projektu formou výstavy posterov v Goetheho inštitúte.
Realizácia predloženého projektu vo forme celoročnej kampane k výročiu Goetheho inštitútu s medzinárodnou publicitou.
Realizácia platenej projektovej úlohy v roku 2024.

Formát

Projekty musia byť predložené v týchto formátoch: A2 (tlačové PDF s orezovými značkami, CMYK) + JPG formát v rozlišení pre web, 1200x1700px, 72dpi.

Výberové konanie a porota

Prvé kolo súťaže pozostáva z kontroly formalít a úplnosti predložených dokumentov. Následne bude práce hodnotiť odborná porota v zložení:

Eugen Korda, slovenský grafik a copywriter žijúci v Prahe. Špecializuje sa na tvorbu vizuálnych identít a značiek pre ľudí, ktorí uprednostňujú etiku a ekológiu pred materiálnym ziskom. Je autorom identity festivalu Drama Queer, inkluzívneho kultúrneho centra P*AKT a spoluautorom výstavy o histórii queer aktivizmu vo východnej Európe – Loading: Love.

Waldemar Švábenský sa venuje tvorbe tlačovín, časopisov, kníh, obalovému dizajnu, 3D modelovaniu, animácii, motion dizajnu, koncertnej a eventovej fotografii. Je autorom mnohých divadelných a filmových plagátov. Zakladateľ festivalu „Svet podľa Gabriela“, zameraný na podporu LGBTI+ komunity

Linda Fintorová, má na starosti komunikáciu Goetheho inštitútu na Slovensku.

Postup predkladania prác

Do úvahy sa budú brať len prihlášky podané online (e-mailom). Svoje prihlášky posielajte na adresu linda.fintorova@goethe.de a práce nahrávajte na https://goethe-institut-sk.wetransfer.com/

Prihláška by mala obsahovať:
  • Krátky text projektu/koncepčný opis predloženej práce (2000 znakov vrátane medzier).
  • Životopis
  • Kontaktné informácie (meno, e-mailová adresa)
  • Portfólio (PDF) predchádzajúcich prác