Art as Evidence

Art as Evidence © Eugen Korda

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

V mediálnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie, sú dezinformácie stále viac a viac rozmanitejšie a ťažšie sa odhaľujú. Výsledkom môže byť náchylnosť na dezinformácie, konšpirácie a propagandu, najmä u mladých ľudí. Art as Evidence je projekt, ktorý vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad pravdou a nepravdou v čase vojny v Európe.

Game Jam_Art AS Evidence

Súčasťou projektu "Art as Evidence" je výzva na účasť v Game Jame! Otvorená výzva je určená stredoškolským študentom z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja, ktorí by sa chceli naučiť vytvoriť vlastnú textovú videohru v rámci niekoľkodňového workshopu. Hra by mala mať príbeh, ktorý pomôže pochopiť komplikovaný svet falošných správ a dezinformácií. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti ani vlastný počítač. Game Jam sa uskutoční v októbri v Goetheho inštitúte v Bratislave a organizujú ho Goethe-Institut Bratislava, Mladý pes a Bratislava Game Jam. Na Game Jam budú dohliadať odborníci z oblasti vývoja softvéru a herného priemyslu, novinári, psychológovia, projektoví manažéri, ktorí pomôžu s vývojom hry!

Prihlasovanie do: 30.06.2023


V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že "Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám" po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na sociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.

Projekt Art as Evidence ponúka inovatívny prístup:
  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think & do tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní.
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov
  • vytvára bezpečný priestor na učenie, testovanie a prežívanie
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac než len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, dizajnu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.

MISCOMMUNICATION ACADEMY

Miscommunication Academy je sčasti umeleckou intervenciou, sčasti think & do tankom s krátkymi impulzmi, diskusiami a workshopmi na tvorbu obsahu zameranými na rôzne aspekty dezinformácií a konšpiračných teórií v mediálnom priestore 21. storočia a na to, ako formujú a ovplyvňujú naše myslenie o sociálnych skupinách. Uskutočnia sa dve akadémie, každá bude trvať 2 dni, pričom prvá sa zameria na cieľovú skupinu mladých dospelých a druhá na cieľovú skupinu pedagógov. Na obe akadémie budú pozvaní umelci, novinári a odborníci z rôznych oblastí ako spolutvorcovia príslušných cieľových skupín.

NOVINOVÉ ČLÁNKY

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú uverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

MISCOMMUNICATION NEWSPAPER

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.

EDUKAČNÝ MATERIÁL PRE ŠKOLY

V rámci projektu sa pripravujú vzdelávacie materiály pre školy, ktoré sa po skončení projektu môžu používať na základe bezplatnej licencie.

IPAO © IPAO
IPAO Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): bol založený v roku 2015 s víziou prispieť k rozvoju vyspelej, fungujúcej a udržateľnej občianskej spoločnosti založenej na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch.

Kapitál © Kapitál
Kapitál je mesačník založený v roku 2017 v Bratislave. Jeho cieľom je poskytovať kritický pohľad na spoločenské a kultúrne javy doma i v zahraničí. 

Človek v ohrození © Človek v ohrození
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná každý rok začiatkom novembra. Festival organizuje Človek v ohrození n.o. Jeden svet predstavuje súčasné dokumentárne filmy z celého sveta, ocenené na prestížnych filmových festivaloch, spolu s diskusiami a sprievodnými podujatiami prístupnými širokej verejnosti, vrátane rôznych hendikepovaných komunít.

Kunsthalle Bratislava © Kunsthalle Bratislava
Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného umenia. Jej cieľom je fungovať ako inkluzívny spoločný priestor angažovanosti medzi (ne)profesionálmi. Okrem dramaturgie dočasných výstav sa zameriava na spoluprácu s inými inštitúciami, medziodborové vzťahy a sprostredkovanie diskurzívnej a vzdelávacej výmeny.

© Mladý Pes © Mladý Pes
Mladý pes - Kombináciou umenia a informačných technológií vytvárame jedinečné a originálne zážitky.
Mladý pes sa zrodil v roku 2010 z nadšenia študentov pre rôzne formy tvorivosti a krásy - nielen v umení, ale aj v technike a vede. Od samého začiatku Mladý pes prezentoval projekty, ktoré spájajú tieto rôzne oblasti. Cieľom je zdôrazniť význam spolupráce a ukázať možnosti využívania technológií v kreatívnom zmysle.

Podujatia

Najnovšie informácie nájdete v našom kalendári podujatí alebo sa prihláste na odber nášho programového newslettra, aby ste boli vždy včas informovaní.
Séria podujatí: Art as Evidence

S PODPOROU

Logo EUNIC
© EUNIC
EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je sieť národných kultúrnych inštitútov a organizácií krajín EÚ, s 39 partnermi zo všetkých členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Art as Evidence je projekt EUNIC Bratislava a Inštitútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festivalu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a združenia Mladý pes.

Sme členom iniciatívy

Logo Bez hejtu © Logo Bez hejtu