Ďalšie informácie

Je tam všetko! Časti skúšky

Skúška Goethe-Zertifikat C1 sa skladá z častí čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie (ústna individuálna alebo párová skúška).
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.
 

Čítanie

Čítate odborné texty, komentáre, recenzie a/alebo správy. V úlohách k nim prináležiacich preukážete, že viete narábať s veľkým objemom textu tým, že ho okrem iného viete zrekapitulovať.

Doba trvania: 70 minút

Písanie

V správne štruktúrovanom texte sa rozsiahlo písomne vyjadríte k určenej téme. K dispozícii dostanete informácie v podobe grafu.

Doba trvania: 80 minút

Počúvanie

Počúvate rozhovory a telefonáty, interview alebo rozhlasovú reportáž, následne opravíte alebo doplníte vypočuté a priradíte k nemu vyjadrenia. Okrem toho si vypočujete interview o aktuálnej spoločenskej téme a riešite k nemu úlohy.

Doba trvania: cca 30 minút

Hovorenie

V prvej časti skúšky sa vyjadríte ku krátkemu textu. Následne so svojim diskusným partnerom alebo partnerkou diskutujete s cieľom, aby ste spoločne dospeli k rozhodnutiu alebo riešeniu.

Doba trvania: 10 resp. 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat C1 je skúška z nemčiny pre dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat C1 sa odporúča vek nad 16 rokov.
  • Goethe-Zertifikat C1 predpokladá jazykové znalosti na piatom kompetenčnom stupni (C1) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 800 až 1000 45-minútových vyučovacích hodín.