Špeciálne kurzy

Špeciálne kurzy © Getty Images

Orientované na cieľ a špecificky zamerané

Chcete aktívne používať nemčinu a upevniť si vedomosti alebo absolvovať jazykovú skúšku? Naše špeciálne kurzy sú zamerané práve na tieto oblasti a umožnia Vám rozvíjanie jazykových zručností podľa Vašich špecifických potrieb.
 

 Ponúkame Vám rozsiahlu paletu špeciálnych kurzov s rôznym zameraním.

Tu nájdete našu ponuku špeciálnych kurzov. Informácie o presných termínoch nájdete v sekcii Termíny a poplatky.
 

Na požiadanie môžeme zorganizovať kurz priamo pre Vás alebo pre malú skupinu (max. 6 účastníkov). Kurzy môžu prebiehať u nás, radi ale prídeme aj k Vám. V našej kancelárii jazykových kurzov Vám radi poradíme.
  Dosiahli ste už určitú jazykovú úroveň, ale sú ešte oblasti, ktoré by ste si chceli upevniť? Tento kurz je zameraný na opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Okrem opakovania je pozornosť zameraná na aktívne využívanie jazyka v komunikácii. Cieľom tohto kurzu je získať istotu pri používaní nemeckého jazyka.
Kurzy prípravy na skúšky Vás cielene pripravia na medzinárodne uznávané certifikáty Goetheho inštitútu a TestDaF. Na základe cvičení, skúšobných testov a simulácií sa oboznámite s formátom skúšky. Kurz je zameraný na špecifické rozvíjanie zručností ako je čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie.