Špeciálne kurzy

Špeciálne kurzy © Miro Nìta

Orientované na cieľ a tematicky zamerané

Ponúkame rôzne formy kurzov s rozličnými tematickými zameraniami. Hľadáte firemný kurz alebo sa chcete učiť nemecky v malej skupinke?

Ponúkame Vám rozsiahlu paletu špeciálnych kurzov k rozličným témam.

Môžete si napr. rozšíriť Vaše poznatky z nemčiny pre potreby Vášho povolania alebo sa venovať špecifickým témam ako sú nemecká literatúra, hudba, kultúrne dejiny alebo nemecký film posledných rokov.

Na požiadanie môžeme zorganizovať kurz priamo pre Vás alebo pre malú skupinu (max. 6 účastníkov). Kurzy môžu prebiehať u nás, radi ale prídeme aj k Vám. V našej kancelárii jazykových kurzov Vám radi poradíme.
Spolupracujete s nemeckými firmami alebo máte zákazníkov z nemeckej jazykovej oblasti? Chcete Vašim pracovníkom umožniť, aby sa mohli jazykovo vzdelávať? Potrebujete vedomosti z nemeckého jazyka pre marketing a prezentácie?

Nech sú Vaše potreby akékoľvek, pripravíme ponuku na mieru pre Váš podnik. Obráťte sa na našu kanceláriu jazykových kurzov a požiadajte o vytvorenie individuálnej ponuky.
Goetheho inštitút ponúka exkluzívne jazykové kurzy nemčiny pre vedúcich pracovníkov zamestnaných v úradoch Európskej únie a vedúcich pracovníkov slovenských ministerstiev.
Kurzy sa konajú v Goetheho inštitúte v Bratislave alebo v Nemecku v partnerských inštitúciách a sú financované štipendijnou formou.
 
Exkluzívne jazykové kurzy Goetheho inštitútu v Bratislave sú pre Vás vhodným riešením ak:

 - si potrebujete zlepšiť Vaše vedomosti z nemeckého jazyka pre výkon svojho povolania
 - máte vedomosti z nemčiny na vysokej úrovni (B2/C1)
 
V rámci kurzu sa preberajú rozmanité hospodárske a politické témy so zreteľom na dianie v Nemecku a nemecké reálie. Kurzy v rozsahu 20 vyučovacích jednotiek sa konajú v rôznych termínoch a trvajú jeden trimester. Poplatok za kurz hradí z dvoch tretín Goetheho inštitút v Bratislave. Zvyšnú tretinu uhrádzajú samotní účastníci kurzov.
 
Cez program Europanetzwerk Deutsch sa môžete zúčastniť aj na intenzívnom jazykovom kurze nemčiny s politickým a hospodárskym zameraním priamo v partnerských inštitúciách v Nemecku. Okrem kurzu čaká na Vás pestrý sprievodný program. Viac informácií o výberovom konaní a náplni intenzívnych kurzov nájdete na webovej stránke www.goethe.de/eu-Kurse