Rozprávkový kufrík

© Goethe-Institut, Foto: Silvia Hlavinková © Goethe-Institut / Silvia Hlavinková
Je to škatuľa so zdidaktizovanými známymi rozprávkami bratov Grimmovcov, ktoré v rôznych obmenách poznajú deti v celej Európe. Sú to známe pútavé príbehy, ktoré deti majú rady a prostredníctvom známeho obsahu sa dostanú k ich vyjadreniu v cudzom jazyku. Po každej hodine budú rozumieť a vedieť povedať po nemecky o niečo viac ako predtým. Aktivity sú naplánované väčšinou ako práca vo dvojiciach a v skupine, veľa aktivít je otvorených a žiaci môžu zapájať svoju fantáziu a kreativitu. Jednotlivé rozprávky obsahujú rôzne materiály a pomôcky ako napríklad pracovné listy, pexeso, domino, návody na tvorenie, CD s hudbou, DVD s rozprávkou, námety na hry, námety na rozdelenie detí do skupín atď. Väčšina aktivít je podaná formou hry, takže deti sa budú tešiť na každú ďalšiu hodinu a s napätím a radosťou očakávať, čo príde.

Cieľová skupina:
 • deti materskej školy – 4-6 rokov
 • žiaci prvého stupňa základných škôl – 6-10 rokov
Jazyková úroveň: A1-A2

Časový rozsah: 4-5 vyučovacích hodín
Obsah rozprávkového kufríka:
 • návrh obsahu hodín s presnými inštrukciami a popisom jednotlivých krokov pre materskú školu a základnú školu. (Je potrebné prečítať si oba návrhy, pretože každá skupina detí je jedinečná a možno budete chcieť v MŠ použiť aj aktivity naplánované pre ZŠ a naopak.)
 • predlohy na kopírovanie usporiadané podľa poradia použitia
 • všetky potrebné pomôcky, ktoré sú nevyhnutné na jednotlivé aktivity (plyšové hračky, riadiky, trpaslícke čiapky, domino, pexeso...)
Pozor! Papiere, farebné papiere, špajdle, alobal a ďalšie pomôcky na tvorenie možno budete musieť použiť z vlastných zdrojov, rovnako aj zabezpečiť dostatok kópií pre svoju skupinu.

Obsah rozprávkového kufríka:

Žabí kráľ
Snehulienka
Vlk a sedem kozliatok
Brémski muzikanti
Janko a Marienka
Šípková Ruženka
Žiaci na základe známych príbehov spoznávajú cudziu reč. Hrajú sa s obrázkami, so slovami, vetami, veľa spolupracujú v skupine, učiteľ nerozhoduje o správnosti a nesprávnosti, ale podporuje pri samostatnej činnosti. Aktivity sú zábavné a väčšinou hravé, deti zistia, že pomocou známych príbehov a hier dokážu hovoriť cudzím jazykom. Majú príležitosť vhupnúť do roly rozprávkových postáv a dať im svoj vlastný výraz. Pri spracúvaní rozprávok sme sa zamerali najmä na rozvíjanie percepčnej schopnosti detí, porozumenie hovorenému a písanému textu, ktoré má viesť k produkčnej fáze primeranej veku a schopnostiam. Deti budú chcieť hovoriť, aby ukázali svoju postavičku, predstavili svoj vlastný originálny nápad.

Prosím, spolu s vrátením kufríka nám napíšte aj krátku spätnú väzbu, ako sa Vám s kufríkom pracovalo, čo sa Vám obzvlášť podarilo, čo by sme mali zlepšiť, doplniť, vypustiť. Píšte na adresu: Jana.Mizerakova@goethe.de

Autorka didaktizácií:
Mgr. Silvia Hlavinková učiteľka nemčiny so skúsenosťou vo vyučovaní nemčiny od detí školkárskeho veku až po dospelých, matka dvoch zvedavých dcér, ktoré sa rady hrajú po nemecky. Momentálne lektorka v Goetheho inštitúte.
V Goetheho inštitúte Bratislava si môžete vypožičať rozprávkový kufrík s didaktizáciami šiestich rozprávok bratov Grimmovcov. Výpožičná doba: 4 týždne

Posielanie/transport na základe dohody. Prosím, obráťte sa na Janu Mizarákovú telefonicky 02/59204317 alebo e-mailom Jana.Mizerakova@goethe.de
Príklady aktivít:
 1. Pexeso, domino a bingo k rozprávke „Vlk a sedem kozliatok“. Spiele
 2. Pracovný list č. 4: Žiaci vytvoria z rolky toaletného papiera postavu, ktorej v pracovnom liste dajú meno a rôzne vlastnosti. Ďalej sa pracovný list použije ako podklad pri dialógoch - žiaci predstavujú svoje postavy a ostatní kladú doplňujúce otázky.
  Arbeitsblatt Nr. 4
 3. Pracovný list č. 5: V pároch čítajú žiaci dialógy, každej výpovedi priradia správnu osobu a pokračujú v dialógoch.
 4. Arbeitsblatt Nr. 5
 5. Príprava hodiny „Vlk a sedem kozliatok“ pre základnú školu. Unterrichtsentwurf
Naša malá "knižnica rozprávok" obsahuje zaujímavé materiály pre celú triedu. Učitelia si ju môžu bezplatne vypožičať a použiť na na vyučovaní. Doba vypožičania sú štyri týždne a nájdete ju u nás v Goetheho inštitúte.

Box obsahuje 13 kníh k téme "Rozprávky", kde nájdete okrem iného rozprávkové zbierky s klasikami ako Červená čiapočka alebo Kocúr v čižmách. Nachádzajú sa tu aj knihy s pesničkami a podnecujúce materiály k divadelným inscenáciam.Niektoré CD-čká a DVD-čká vyzývajú k tomu, spoločne si zaspievať alebo pozrieť si rozprávku. Deti si materiály môžu zobrať domov alebo použiť na na vyučovaní.