Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku 2018

Deutscholympiade © Goethe-Institut

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku 2018

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku 2018 sa bude konať od 15. do 28. júla 2018 vo Freiburgu. Goetheho inštitút Bratislava poskytne dve štipendiá žiačkam a žiakom a jedno štipendium na IDO 2018 pre sprevádzajúcu učiteľku alebo učiteľa.

.

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku je celosvetovo najväčšia súťaž nemeckého jazyka. Každé dva roky sa v Nemecku stretáva viac ako 100 účastníkov z celého sveta, aby porovnali svoje znalosti z ich obľúbeného cudzieho jazyka.

Súťaže sa celosvetovo zúčastňuje viac ako milión študentov nemčiny vo veku od 14 do 17 rokov. Na Medzinárodnú olympiádu v nemeckom jazyku postupujú tí nejlepší z národných kôl nemeckej olympiády a na súťaži v Nemecku tak reprezentujú svoju krajinu. Víťazi nominovaní jednotlivými krajinami bojujú v troch kategóriách o titul najlepšieho študenta nemčiny na Medzinárodnej olympiáde v Nemecku.
Na Medzinárodnú olympiádu v nemeckom jazyku postupujú tí nejlepší z národných kôl nemeckej olympiády a na súťaži v Nemecku tak reprezentujú svoju krajinu.

V rámci Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku sa koná seminár pre učiteľov nemčiny. Každá krajina môže vyslať do Nemecka spolu s dvoma žiakmi jedného učiteľa nemčiny. Pre učiteľov je pripravený nielen metodicko-didaktický seminár, ale aj bohatý voľnočasový program. Učitelia sa tiež zúčastnia na niektorých bodoch programu spoločne so žiakmi, napr. na slávnostnom zahájení alebo na slávnostnom ukončení s odovzdávaním cien.  

Účasť:
Informationen und Modalitäten (PDF, 141 KB)
Pozvánka:
Einladung (PDF, 127 KB)

 

Nemecká olympiáda na Slovensku

Vyhlasovateľom Olympiády v nemeckom jazyku (ONJ) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) SR. Odborným garantom je Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku (COK ONJ). Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na základe kontraktu uzatvoreného s MŠVVaŠ SR, školami a školskými zariadeniami na základe písomného poverenia príslušného okresného úradu (OÚ), resp. povereného centra voľného času.