Partnerské knižnice

Goethe-Institut zriadil a podporuje v lokálnych knižniciach v Slovenskej republike partnerské knižnice, v ktorých môžete nájsť tlačené a audiovizuálne materiály z Nemecka a o Nemecku.

Partnerská knižnica v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
Hlavná 10
SK-04230 Košice (Kaschau)
Slovenská republika
Tel: +421 918 245898
Fax: +421 55 6222331
nemecka@svkk.sk
www.svkk.sk
Riaditeľka knižnice: PhDr. Darina Kožuchová
Odborná konzultantka: Mgr. Veronika Bočkayová
Rok zriadenia: 1993

 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach
  Partnerská knižnica v Košiciach
 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach
  Partnerská knižnica v Košiciach
 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach
  Partnerská knižnica v Košiciach
 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach
  Partnerská knižnica v Košiciach

Partnerská knižnica v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Lazovná 9
SK-97558 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: +421 48 4152020
Fax: +421 48 4124096
katarina.gregorova@svkbb.eu
www.svkbb.eu
Riaditeľka miestnej knižnice: PhDr. Oľga Doktorová
Vedúca partnerskej knižnice: Katarína Gregorová
Rok zriadenia: 1995
 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici
 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici
 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici