Ankara Ulus Hali

Ankara Ulus Hali

1929 Tahtakale yangını sonrasında açılan Posta Caddesi’nin doğu ucundaki yapı, 1937 yılında Robert Oerley tarafından tasarlanmış ve ardından uygulanmıştır. Dolayısıyla yapıldığı yıldan bu yana bütün Ankara halkının ucuz alışveriş yapabildiği, Ulus’u ‘Ulus’ yapan ve canlılığını dinamizmini artıran Hal binası her şeyden önce işlevsellik değerine sahiptir.

Yapının son derece etkileyici lineer düzeni ve 1937 gibi henüz betonarme teknolojisinin çok yeni olduğu bir dönemde tasarlanması dahi zor olan, güçlü, göğe doğru açılan geniş betonarme saçakları gibi unsurları; yaklaşık 80 yıl öncesinin tasarım anlayışını yansıttığı için ciddi bir belge değerine sahiptir.

Doğrusu, Hal gibi çok yoğun bir kullanıma sahip bir yapının anı değeri de aynı oranda yüksektir. Öte yandan yapının işlevinden kaynaklanan trafik sorunu aslında Ulus’un genelinden bağımsız değildir. Bu durum, böyle olmasa dahi yapının kültürel önemini hiçbir şekilde azaltmamaktadır.

Goethe-Institut Ankara
2010