Kütüphaneciler için

Goethe-Institut Ankara, Almanya'daki ve yurtdışındaki kütüphaneler, kütüphaneciler, kütüphane dernekleri, eğitim merkezleri ve kurumlar arasında bilgi ve deneyim alışverişini desteklemektedir. Türk Kütüphaneciler Derneği ile birlikte kütüphanecilik alanında konferanslar, çalışma gezileri ve değişim programları düzenliyoruz.
 


KÜTÜPHANE PAYDAŞLARI

Kütüphaneler ve ötesinde kütüphaneciler arasındaki mesleki ve kişisel alışverişi teşvik etmenin yanı sıra sınır ötesi kütüphane ortaklıkları, kütüphaneler tarafından sunulan hizmetlerin çeşitliliğini zenginleştirir, yeni bakış açıları sağlar ve itici güç oluşturur.

Hizmetlerimiz:
  • Almanca kaynakların ya da Almanya ile ilgili kaynakların genişletilmesi konusunda nitelikli danışmanlık
  • Yabancı dilde koleksiyonların sağlanması ve bunlara aracılık edilmesi
  • Ortak web siteleri, ortak projeler, sergiler vb.
  • Personel değişimi, deneyim alışverişi
  • Ortak lokasyona kütüphaneci ziyaretleri, çalışma gezileri

Mevcut Paydaşlar

Türk Kütüphaneciler Dernegi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

 

İletişim

İlgiili Linkler

Bizi takip edin