Görevler ve hedefler

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dünya çapında faaliyet gösteren kültür enstitüsü olarak Almanya, Avrupa ve tüm dünyanın karşılıklı anlaşması için çalışıyoruz. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile imzalanmış çerçeve anlaşma, bu çalışmamızın zeminini oluşturmaktadır. Dünyayı, Almanya ve Avrupa’nın kültürel ve toplumsal zenginlikleri hakkında bilgilendiriyoruz. 98 ülkede bulunan toplam 158 Goethe-Institut, çok sayıdaki partner kuruluşla beraber küresel bir iletişim ağı meydana getiriyor. Dışişleri Bakanlığı, çalışmalarımızı kurumsal olarak desteklemektedir. Kayıtlı bir dernek olarak kendimizden sorumlu, siyasi görüş itibariyle tarafsız, yasal olarak ise bağımsızız. Bütçemizin yaklaşık üçte birini, dil kursları ve sınavlardan elde ettiğimiz gelirlerle kendimiz karşılıyoruz. Bunun ötesinde Avrupa Birliği’nin ve diğer bakanlıkların yanı sıra yurt içinde olduğu kadar yurtdışındaki vakıf ve şirketlerin desteğine de sahibiz.

Konuğu olduğumuz ülkelerin eğitim sistemlerinde Almancanın kök salmasına katkı sağlıyoruz. Yüksek nitelikli Almanca derslerinin uygulanması için dünya çapında 100 binden fazla okulu destekliyor ve Almanca öğrenenlerin eğitimlerini sürdürmesi ve kalifikasyonları için çaba gösteriyoruz. Bunun ötesinde genel Almanca kursları, mesleğe hazırlık dil kursları ve toplumsal ve kültürel hassasiyet konularındaki seminerlere kadar çeşitli dil kursları sunuyoruz. Çevrimiçi kurslar ve kendi kendine öğrenme programları da sunduğumuz hizmetler arasında. Her yıl dünya çapında yarım milyon kişi, bir Goethe-Institut’ta ya da işbirliği halinde olduğumuz partner kuruluşlarımızda Almanca sınavına giriyor. Öğrenim ve bilgilendirme alanındaki geniş ürün yelpazemizle, bilhassa yurtdışından Almanya’ya gelmek isteyen üniversite öğrencilerini ve uzman iş gücünü destekliyoruz.

Uluslararası kültür alışverişinin potansiyeline her zaman güvendik. Yıl içinde düzenlediğimiz yaklaşık 20 bin kültürel faaliyet, konuk olduğumuz ülkelerdeki kamu kurumları ve kamu dışı enstitüleri ve sivil toplum inisiyatifleriyle kurduğumuz işbirliği partnerliği içinde gerçekleştiriliyor. Yaratıcı alanlarda çalışan kişilere nitelik kazandırıyor, danışmanlık veriyor ve aralarında iletişim ağı kuruyoruz; ayrıca kültür ve yaratıcı alanlar ekonomisinde sürdürülebilir yapıların kurulmasını, örneğin kültür alanında çalışanlara ileri düzey eğitimler sunarak ya da yaratıcı şirketlerin uluslararası düzeye taşıyarak destekliyoruz. İkametli burs programlarımız, işbirliklerimiz ve ortak faaliyetlerimizle, kültür alanında faaliyet gösterenler için küresel düzlemde bir iletişim ağı sağlıyoruz. Açık bir fikir alışverişini mümkün kılmak için sivil toplum aktörlerine, korumalı ve özgür alanlar sunuyoruz. Zor zamanlarda bile demokratik diyalogun kopmasına izin vermiyoruz. Çalışmalarımızda kendimize aldığımız kerteriz noktası demokratik, özgürlükçü ve hukuk devleti ilkesine dayalı değerler.

En az 60 dildeki dijital bilgi ve eğitim hizmetlerimiz ve 95 kütüphaneyi kapsayan ağımızla öğrenmenin, karşılaşmanın ve katılımın mekanı olmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi teknolojiler kullanıp dijitalleşmenin sunduğu fırsatları yakalıyor ve bunların insan ve toplum üzerindeki etkileri üzerine düşünmeyi de unutmuyoruz. Bilgiyi çoğaltan kişiler için bilgilendirme gezileri, uzmanlar arasındaki fikir alışverişi, gençler için değişim programları ve uluslararası festivaller gibi çeşitli formatlar sayesinde dünya çapında insanları bir araya getiriyoruz.

Görev ve hedefler Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Türkiye’deki Goethe-Institut'lar

Türkiye’deki Goethe-Institut'ların ülkedeki partnerleriyle birlikte düzenlediği çok çeşitli kültürel etkinlikler, Almanya’daki yeni eğilimleri yansıtmakla kalmayıp, her tür konuda çalışan sanatçılar arasında kültürlerarası değişimi de destekliyor.İşbirliği ve etkinliklerimiz, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerle kısıtlı değil. Hedefimiz, Türkiye’nin doğu bölgelerinin batıdaki tartışmaya katılmasını ve özellikle de azınlıklarla diyaloğa girilmesini sağlamak.

Bunun ötesinde Türk eğitim sisteminde 'Yabancı Dil olarak Almanca'yı destekliyor ve çok dilliliği teşvik etmek amacıyla Avrupa eğitim politikalarıyla ilgili etkinliklere katılıyoruz.

Bütün ülkede dil kursları, Türkiye’den partnerlerimizle birlikte 'Yabancı Dil olarak Almanca' eğitimi veren öğretmenler için seminerler ve çok çeşitli sınavlar düzenliyoruz.Bilgi merkezlerimiz ve internetteki kimi hizmetlerimiz üzerinden Almanya’daki kültürel, toplumsal ve siyasi yaşamla ilgili güncel konularda bilgi veriyoruz. Almanya’yla uzmanlık alanlarında alışverişi ve Türkiye’deki kütüphanelerle işbirliğini ve Türkiye’deki yayınevleri ve diğer partnerlerimizle birlikte önemli Almanca kitapların Türkçeye çevrilmesini destekliyoruz.