Almanca öğretmenlerine yönelik
meslek içi eğitim olanakları

Goethe-Institut Almanca öğretmenlerine hem ülkenin tarihi ve kültürü, hem de öğretim yöntem ve uygulamaları konusunda kapsamlı bir meslek içi eğitim ve ilave eğitim olanakları sunar.

Türkiye'de meslek içi eğitim

Türkiye’deki Goethe-Institut’lar Almanca öğretmenlerine mesleklerinde kendilerini geliştirme imkânı sunar.

Almanya'da meslek içi eğitim © Getty-Images, Sam Edwards

Almanya'da meslek içi eğitim

Almanya'daki meslek içi eğitimler, becerilerinizi geliştirmenizi ve Almanya'yı bizzat yaşamanızı sağlar.

Öğretmenler için online eğitim

Uzaktan öğretimle meslek içi ve ileri eğitimde ne zaman, nerede eğitim göreceğinizi siz belirlersiniz.

Uzak Okullar

"Uzak Okullar" projesi, Güneydoğu Avrupa bölgesindeki ilgili okullar arasında bir ağ oluşturmayı ve Goethe Enstitüsü'nün desteğiyle okul müdürlerinin ve Alman öğretmenlerin hedef odaklı ve motive edici Almanca öğretimi için modelleri uzaktan denemelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Amaç, pilot okullarda test edilen prosedürleri ve yöntemleri eğitim ortaklarıyla birlikte bir sonuç uzman konferansında tartışmak ve onları uzun vadede yerel eğitim yapılarına sabitlemektir.