Almanca sınavları

A1

Gençler

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat A1

Bu sınavı geçen biri, günlük yaşamda somut ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka kişilere durumlarıyla ilgili (örn. nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşur ve yardımcı olurlarsa, onlarla basit düzeyde iletişim kurabilir.

A2

Gençler

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat A2

Bu sınavı geçen biri, kendisiyle doğrudan ilgili (örn. kendisi ve ailesi, alışveriş, iş, yakın çevresi hakkındaki) cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilir. Aşina olduğu şeylerle ilgili basit ve doğrudan bilgi alışverişinin söz konusu olduğu gündelik ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresiyle ve doğrudan ihtiyaçlarıyla ilgili şeyleri basit ifadelerle anlatabilir.

B1

Gençler

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat B1

Bu sınavı geçen biri, açık seçik, standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri gibi bildik şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın temel noktalarını anlayabilir. Almanca konuşulan ülkelerdeki seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumun üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve düzgün bir biçimde ifade edebilir, deneyim ve olayları aktarabilir, hayallerini, umutlarını ve amaçlarını anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa açıklamalarda bulunabilir.

B2

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat B2

Bu sınavı geçen biri, somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi uzmanlık alanıyla ilgili spesifik tartışmaları da takip edebilir ve anadili Almanca olanlarla sohbet ederken, iki tarafın da birbirini anlaması konusunda büyük bir sıkıntı yaşanmadan, kendini akıcı bir biçimde ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık seçik ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilir, güncel bir sorunla ilgili tutumunu açıklayabilir ve farklı seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtebilir.

C1

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat C1

Bu sınavı geçen biri, çok çeşitli konularla ilgili zor ve uzun metinleri anlayabilir, ayrıca örtük anlamlarını da kavrayabilir. Sık sık sözcük hatırlamaya çalışmak zorunda kalmadan, kendini akıcı bir biçimde ifade edebilir. Dili sosyal yaşamda ve iş hayatında ya da mesleki eğitim ve yükseköğretimde etkili ve esnek bir biçimde kullanabilir; karmaşık konular hakkında açık seçik, düzgün ve ayrıntılı şekilde görüş bildirirken metinler arasında bağlantı kurarken cümleleri yerli yerinde kullanabilir.

C2

Yetişkinler

Goethe-Zertifikat C2

Bu sınavı geçen biri, okuduğu ya da duyduğu her şeyi rahatlıkla anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri özetleyebilir, gerekçe ve açıklamalarını düzgün cümlelerle sunabilir, kendini çok akıcı bir biçimde, açık seçik ifade edebilir ve hayli karmaşık konularda bile ince anlam farklarını ortaya koyabilir.

TestDaF

Yükseköğretim için

TestDaf

TestDaF ileri düzeyde bir dil sınavıdır. Bu sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin (GER) altı basamaklı derecelendirmesinde B2 ile C1 arası basamakları kapsar ve üniversiteye giriş için Almanya'daki bütün üniversiteler tarafından dil seviyesini gösterir belge olarak kabul edilir. Uzmanlık bilgisi gerekli değildir.

Goethe-Test PRO

Meslek için

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf, uluslararası iş piyasasında iş arayan herkes için uygundur. Goethe-Test PRO, mesleki dil bilginizi 60 ila 90 dakika içinde ölçer.