100 Beuys

100 Beuys Ausstellung © Jofro

Joseph Beuys yaşasaydı, 12 Mayıs 2021 tarihinde 100. doğum gününü kutluyor olacaktı.
Şapkalı, keçeli ve yağ lekeli adam bir Alman aksiyon sanatçısı, ressam, sanat profesörü ve sanat kuramcısıydı. Beuys, kapsamlı çalışmasında hümanizm, sosyal felsefe ve antroposofi konularını ele aldı. O "Genişletilmiş sanat kavramı" nı oluşturdu ve kişinin veya sanatçının eserinin değil, insanlarla, hayvanlarla ve doğa ile iletişimin odak noktası olması gereken "sosyal heykel" i yarattı.
 
Türk kültür sahnesindeki üniversiteleri ve aktörleri Joseph Beuys, sanatı, fikirleri, dünyaya ve insanlara bakışıyla ilgilenmeye teşvik eden şey nedir?
 
Doğanın yüzyıllardır süren tahribatı bariz izler bıraktı, dünya topluluğunu etkisi altına alan bir pandemiyle karşı karşıyayız ve kamusal fikir alışverişi neredeyse norm ve sınır tanımaz hale geldi. Düşünceye, toplumsal etkileşime, kriz günlerinde nefes aldıran bir siboba duyulan ihtiyaç kendisini sanata yönelimde gösteriyor.
 
İzmir’de Beuys Yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleşen bir toplantıda iyimser bir yaklaşımla „sanat iyileştirir“ denildi. Joseph Beuys yarım yüzyıl öncesinden, küresel bir dünyanın meseleleriyle ilgili çok sayıda soruyu kamusal tartışmalara dahil etmişti. Böylelikle hem provokatör hem kahin olarak algılandı.
Alışılagelmiş olanı, kuralları ve hiyerarşileri sorgulayan genişletilmiş sanat kavramı, yüksekokulların ve kültür-sanat sektörünün çerçevesini aşıyor, adeta parçalıyordu.
Beuys’un müdahaleleri bu kurumlar üzerindeki yenilikçi, iyileştirici etkisini yalnızca Almanya’da ortaya koymadı. 
Bu sebeple Türkiye’de de, İzmir’de iki, Batman’da ise bir üniversite bu önemli yıl dönümünde sanatçı, kültür kuramcısı, öğretmen ve sanat profesörü Joseph Beuys üzerine çalışıyor.
İzmir’de galeriler, sanat camiası ve genç sanatçılar, onun fikirlerini ve çalışmalarını yaratıcı bir şekilde ele alıyor ve Türkiye'ye özel tasarlanmış bir doğum günü platformunda kendilerini ve projelerini sunuyor

100 Beuys
Bu platform, çok yönlülüğü, sanatı, akademik düşünceliliği ve fikir alışverişini temsil etmekte ve Joseph Beuys'un yüzüncü doğum günü vesilesiyle Türkiye'deki farklı fikirleri yansıtmaktadır.          
Platform, sürekli olarak güncellenmekte olup, 2021 yılının Beuys konulu tüm etkinlikleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor, gözümüzden kaçan bir şeyin kalmamasını sağlıyor.

Geri