Sergi Acil Toplanma Yerinden Manzaralar

Banner © Amir Jamshidi

Cu, 08.04.2022 -
Paz, 05.06.2022

Goethe-Institut Ankara

Seval Şener’in “Acil Toplanma Yerinden Manzaralar” adlı sergisi, 2013 protestoları sırasında, göstericiler için önemli bir nokta haline gelen Goethe-Institut Ankara’nın bulunduğu geçitten yola çıkarak, bir araya gelmenin toplumsal anlamına dair estetik yaklaşımlar sunuyor. Protestonun nasıl bir aciliyeti olabileceği, farklılıklarına rağmen bir araya getirdiği toplulukları, bir sahne olarak eylem alanı gibi konulara eğiliyor.

Pratiğinde, resimde ve heykelde yüzey, derinlik, perspektif, geleneksel-geometrik motif ve bezeme gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan sanatçı, Goethe-Institut’ta mekâna-özgü bir bütün oluşturarak, bir arada bulunma ve toplumsal karşılaşmaları bu kavramlardan yola çıkarak geliştirdiği teknikler aracılığıyla irdeliyor. Sanat tarihinden eserlerin düzenlendiği ve gündelik hayat sembollerinin farklı imgelere dönüştürüldüğü sergide, toplumsal hafıza ışığında farklı sanat tarihçelerinin ve metotlarının iç içe geçtiği, birbirine müdahale ettiği, katmanlarına ayrıldığı ve yeniden birbirine eklemlendiği tasavvurlar sunuyor.
 

Geri