გამოფენა

გამოფენა

  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer
  • მაქს პლანკის საზოგადოებისა და ფრაუნჰოფერის საზოგადოების ერთობლივი მიღების აღსანიშნავად გამოფენის გახსნა 9/9/15წ. ‘შპრეეს სასახლეში“ (ბერლინი)// ფოტო: © David Ausserhofer