นิทรรศการ

  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer
  • การเปิดนิทรรศการ ในงานเลี้ยงต้อนรับร่วมของสมาคมมักซ์พลังค์ และสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ เมื่อวันที่ 9.9.2015 ที่ชเปรพาไลส์ (เบอร์ลิน) // รูป: © David Ausserhofer