สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์

เยอรมนี ดินดินแดนนักประดิษฐ์ ก่อร้างสร้างการวิจัย จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากเยอรมนี โดยเฉพาะการค้นพบสำคัญทั้งในประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งอนาคตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน การสื่อสาร การคมนาคม การแพทย์ ออพติกและวัสดุ