გამოგონებები

გამოგონებები

„გერმანია - გამომგონებლების ქვეყანა“ წარმოგვიდგენს ნოვატორულ გამოგონებებს გერმანიიდან. ფოკუსირება ხდება როგორც ისტორიულ აღმოჩენებზე, ასევე პერსპექტიულ ინოვაციებზე ინფორმატიკის, ენერგიის, კომუნიკაციის, მობილურობის, მედიცინის, ოპტიკისა და მასალის სფეროებში.