OLED - მცირე მოლეკულებისგან მიღებული შუქი

მანათობელი შპალერი, სურათები და ელასტიური აპკები, ვარვარა ნათურებისა თუ მოციმციმე ნეონური ნათურების ნაცვლად - ორგანული შუქდიოდების (შემოკლებით - OLEDs) გამოყენების სპექტრი, შეიძლება ითქვას, უსაზღვროა. ისინი უკვე იხმარება, მაგალითად, მობილური ტელეფონებისა და MP3-ფლეერების ეკრანებზე. მკვლევარები დრეზდენში, პოტსდამსა და მაინცში მუშაობენ იმაზე, რომ OLEDs უფრო გამძლე, საიმედო და სხივოსანი გახადონ.