Барање работа во Германија

Оваа рубрика упатува на повеќе страни кои ќе Ви овозможат пристап кон информации поврзани со барање работа во Германија.

Интернет-порталот „Make it in Germany“ дава информации на повеќе јазици за можностите за работа и обука во Германија.

Опцијата за брза проверка (quick check) на веб-страницата „Make it in Germany“ посочува кон можностите за работа во Германија.

На веб-страницата „Make it in Germany“, исто така, постои листа со активни слободни работни места за квалификувани работници.

Врската: https://www.make-it-in-germany.com/en/

Пребарувањe огласи за активни работни места можете да правите и на веб-страницата на Сојузната агенција за вработување.

Врската: https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true

Потоа, на страницата на Сојузната агенција за вработување,

Врските: https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?lang=de&app=2.7.0-build-3

Доколку Ве интересираат конкретни компании, тогаш отворете ја директно нивната веб-страница и побарајте слободни работни места.