Rruga ime për në Gjermani

 

Portali i Institutit Goethe “Mein Weg nach Deutschland” u krijua në vitin 2012 në mënyrë që të optimizonte kalimin nga periudha e para-integrimit. Ai përmban informacione mbi jetesën dhe punën në Gjermani dhe përgjigje për pyetjet e bëra shpesh. Ndër të tjera, portali ofron mundësinë për praktikë dhe mësim falas të gjuhës gjermane.

Lidhjen: https://www.goethe.de/prj/mwd/sq/startseite.html