Мојот пат до Германија

 

Порталот на Гете-институт „Mein Weg nach Deutschland“ е креиран во 2012 со цел да го оптимизира преминот од прединтеграцискиот период. На него се наоѓаат информации за живеење и работа во Германија и одговори на најчесто поставуваните прашања. Покрај другото, порталот нуди можност за бесплатно вежбање и учење германски јазик.

Врската: https://www.goethe.de/prj/mwd/mk/startseite.html