Marko
Qira e ftohtë apo e ngrohtë?

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.


AMIF Logos
­