ملاقات شما

Goethe-Institut im Exil
Kunsthaus ACUD
Veteranenstraße 21
10119 Berlin
im-exil@goethe.de

 

Kunsthaus ACUD during the Afghanistan Festival Photo: Ksenia Yanko. © Goethe-Institut im Exil

خانۀ هنر ACUD – موقعیت

پروژۀ گویته انستیتوت در تبعید با خانۀ هنر ACUD در ناحیۀ Mitte در برلین مرتبط است. ACUD یکی از تعداد کم خانه‌های مستقل هنوز موجود هنر است که بعد از تحول در آلمان، در برلین شرقی تأسیس شدند. این خانۀ هنر دارندۀ پنج جا برای رویدادها است: تیاتر، سینما، کلوپ، ستدیو و گالری.

لطفا توجه کنید: لفت درمحل رویدادها بنابر آسیب از سبب آب‌ریزی غیرفعال است. در صورتیکه به لفت وابسته و به کمک نیاز داشته باشید، لطفاً با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید
im-exil@goethe.de.

آمدن با وسایل تراسپورت عامه:


میترو (U-bahn): با U8 تا به «Rosenthaler Platz» (بعد از آن ۵۵۰ متر راه پیاده روی تا به خانۀ هنر ACUD)

ترام: با M8/M12 تا به «Brunnenstraße /Invalidenstraße» (بعد از آن۱۲۰ متر پیاده روی تا به خانۀ هنر ACUD)
 
 

ما را دنبال کنید