تیم

Goethe-Institut im Exil
Kunsthaus ACUD
Veteranenstraße 21
10119 Berlin

​​​​​​​آیا در مورد پروژه سوالی دارید؟ 
لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:
im-exil@goethe.de

تیم ما

Profilbild Olga Sievers © Lisa Vlasenko

اولگا سیورز

مدیریت گویته انستیتوت در تبعید
Tel.: +49 89 15921 961
olga.sievers@goethe.de
Marc-André Schmachtel Foto: privat

مارک-آندری شمختل

مدیریت گویته انستیتوت در تبعید
Tel: +49 89 15921 455
marc-andre.schmachtel@goethe.de
Anja Dunkel © Lisa Vlasenko

انیا دونکل

هماهنگی و مدیریت مهمانان
Tel.: +49 89 15921 099
anja.dunkel@goethe.de
Antonia Fuchs © Lisa Vlasenko

انتونیا فوکس

کارمند مستقل سازماندهی برنامهها
Tel.: +49 89 15921 524
antonia.fuchs@goethe.de
 
Ibrahim Hotak © Lisa Vlasenko

ابراهیم هوتک

کوراتور (متصدی) در گویته انستیتوت در تبعید (بخش افغانستان)
Tel.: +49 30 25906 546
ibrahim.hotak@goethe.de
Lien Heidenreich-Seleme © Armando Rodriguez

Lien Heidenreich-Seleme

Project management Goethe-Institut in Exile
Tel.: +498915921068
lien.heidenreich@goethe.de

Mascha Breuer © Foto: privat

Mascha Breuer

Supervision Social Media
Tel.: +49 89 15921 218
mascha.breuer@goethe.de
Sebastian Korn © Zebu Kluth

Sebastian Korn

Licensing and disposition
Tel.: +49 89 15921 152
sebastian.korn@goethe.de

Portrait Maximilian Röttger © Riham Elshaikh

Maximilian Röttger

Project management
maximilian.roettger@goethe.de

کارمندان سابق

Carla Jamatte (April 2023 until December 2023)
Freelance cooperation Martin Roth-Initiative

Júlia Kühne Escolà (January 2022 until September 2023)
Supervision social media and website

کارمین هیرولد
مدیریت پروژه و کوراتور (متصدی) در گویته انستیتوت در تبعید

شتیفانی هیسی (تا  نوامبر سال 2022)
کارمند مستقل رسانه های اجتماعی، ویب سایت و دفترچۀ برنامه

هنا یونگ (تا مارچ سال 2023)
مدیریت برنامه و کوراتور (متصدی) (سلسلۀ برنامهها در مورد ایران)

الیاث کروزین  
مدیریت پروژه و کوراتور (برنامۀ گفتمان)

دوکتور اولینا لیخوودووا (تا اپرېل سال 2023)
کوراتور (متصدی) در گویته انستیتوت در تبعید (بخش اوکراین)

دییانا سوریا گلوارو (تا دسامبر سال 2022)
کارمند مستقل تنظیم برنامه ها
 

ما را دنبال کنید