Peggy Lohse

Peggy Lohse Foto: © Anna Sharapova

Peggy Lohse

žije v Drážďanech, odkud vyráží objevovat Čechy a Moravu, ale ráda zabloudí i dál na východ, třeba až do Ruska a Střední Asie. Studovala západní slavistiku a rusistiku v Lipsku, Praze a Vratislavi, absolvovala stáže v romském sociálním v Brně, v Prager Zeitung a redakci východní Evropy rozhlasu Rundfunk Berlin-Brandenburg, takže už žila v Praze i Brně, v Moskvě i Krasnojarsku, psala a fotografovala pro LandesEchoFrankfurter Allgemeine ZeitungTagesspiegelNeues DeutschlandMoskauer Deutsche ZeitungMitteldeutsche ZeitungDeutsche Allgemeine Zeitung. V současné době pracuje ve Frankfurtu nad Odrou pro Märkische Oderzeitung.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.