Peggy Lohse

Peggy Lohse Foto: © Anna Sharapova

Peggy Lohse

je píšuca, fotografujúca a prekladajúca novinárka z Frankfurtu nad Odrou. Do rôznych médií prispieva o spoločenských otázkach vo východnom Nemecku, Poľsku, Ukrajine a ďalších krajinách stredovýchodnej Európy.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.