Šéfredaktor
Patrick Hamouz

Patrick Hamouz Foto: © Anna Rasmussen

Šéfredaktor
Patrick Hamouz

věří v potenciál konstruktivní, upřímné a nehysterické žurnalistiky a snaží se tomuto ideálu dostát i ve svojí práci pro JÁDU. Po studiu dějin umění, historie a divadelní, filmové a televizní vědy v Kolíně a Bonnu a dále studia českého jazyka a kultury na Bohemicu na Univerzitě v Řeznu se tento rodák z Porýní usadil v Praze, kde téměř tři roky pracoval jako redaktor Českého rozhlasu. Roku 2011 vymyslel koncept pro JÁDU jako tehdy ještě česko-německého online magazínu a od té doby je jeho šéfredaktorem.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.