Šéfredaktor
Patrick Hamouz

Patrick Hamouz Foto: © Anna Rasmussen

Šéfredaktor
Patrick Hamouz

verí v potenciál konštruktívnej, úprimnej a nehysterickej žurnalistiky a tomuto ideálu sa pokúša byť verný aj vo svojej práci pre JÁDU. Po štúdiu dejín umenia, histórie a divadelnej, filmovej a televíznej vedy v Kolíne a v Bonne, ako aj českého jazyka a kultúry na Bohemicu Regensburskej univerzity, sa tento rodák z Porýnia v roku 2008 usadil v Prahe, kde takmer tri roky pracoval ako redaktor Českého rozhlasu. V roku 2011 vytvoril koncept vtedy ešte česko-nemeckého online magazínu JÁDU a odvtedy je jeho šéfredaktorom.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.