Autor
Matej Karásek

Autor
Matej Karásek

(*1985) působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře porovnávací religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zabývá se antropologií náboženství, religiozitou Indie, novými náboženskými hnutími či dějinami evropského esoterismu a okultismu. Vědecky ho zajímají i etnologické problémy související s postkolonialismem, Balkánem či se vztahy mládeže k historické minulosti. Uskutečnil mnoho terénních výzkumů na Slovensku i v zahraničí, je autorem vědeckých studií a spoluautorem knih. Angažuje se i v občanském životě, především v boji proti extremismu. Podnikl několikero pokusů abstinovat od sledování domácího i světového politického dění. Zatím byly všechny neúspěšné.
 

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.