Autor
Matej Karásek

Autor
Matej Karásek

(*1985) pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa antropológiou náboženstva, religiozitou Indie, novými náboženskými hnutiami či dejinami európskeho ezoterizmu a okultizmu. Vedecky ho zaujímajú aj etnologické problémy súvisiace s postkolonializmom, Balkánom či so vzťahmi mládeže k historickej minulosti. Uskutočnil mnohé terénne výskumy na Slovensku i v zahraničí, je autorom vedeckých štúdií a spoluautorom kníh. Angažuje sa aj v občianskom živote, predovšetkým v boji proti extrémizmu. Podnikol viacero pokusov abstinovať od sledovania domáceho i svetového politického diania. Zatiaľ boli všetky neúspešné.
 

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.