Efektivní altruismus  Co nejvíce užitku

Efektivní altruismus Foto: Josh Boot via unsplash | CC0 1.0

Taky se vás někdy tváří v tvář závažnosti a množství světových problémů zmocňuje pocit, že ať už vykonáte cokoli, bude to jen kapka v moři? Členové filosofického a sociálního hnutí Efektivní altruismus (EA) se tím nenechávají odradit a hledají způsoby, jak co nejlépe pomáhat druhým.

Sedmá generace logo Tento článek byl převzat z ekologicko-společenského dvouměsíčníku Sedmá generace.

Obecně, altruisté usilují o to, aby zlepšili život druhých. Efektivní altruisté jdou o krok dál – využívají a rozvíjí způsoby, jak se svým omezeným časem, energií a prostředky pomoct druhým co nejúčinněji, tedy s co největším pozitivním dopadem.

Efektivní altruismus (EA) můžete vztáhnout prakticky na všechny oblasti života. Ať už si vybíráte povolání, dobrovolnickou činnost, organizaci či projekt, který byste mohli finančně podpořit, anebo zvažujete koupi eticky vyrobeného produktu.

Co může přinést největší užitek? Každého nejspíš jako první napadne darovat na charitu. To má svá úskalí. Ne každá charita totiž dokáže s dostupnými prostředky nakládat efektivně a spousta programů ve skutečnosti nefunguje, i když se na první pohled zdá, že ano. Mnoho lidí občas dá víc na emoce než pragmatismus, přitom leckdy i finančně nenáročné projekty mívají dalekosáhlý dopad, i když za nimi nemusí stát silný příběh.

Pokud je vaším cílem vykonat co nejvíce dobra, měli byste si podle Williama MacAskilla, jednoho ze zakladatelů efektivního altruismu, položit pět základních otázek:
 
  • Kolika lidem tato aktivita prospěje a jakou měrou?
  • Jedná se o to nejefektivnější, co se dá učinit?
  • Je cílená oblast opomíjená?
  • Co by se stalo, kdybychom to nechali být?
  • Jaká je pravděpodobnost úspěchu a kolik dobrého by přinesl?

Zodpovědět tyto otázky není jednoduché. Efektivní altruisté se opírají především o mezní užitek peněz, statistické analýzy, randomizované kontrolované studie a logické modely. Jeden experiment například zkoumal, jaký program v subsaharské Africe zaručuje nejefektivnější navýšení docházky dětí do základní školy, což má později dopad na jejich uplatnění na trhu práce a životní úroveň. Více učebnic do tříd? Bezplatné školní uniformy? Ukázalo se, že častým důvodem, proč děti nechodí do školy, jsou střevní parazité, kteří navíc oslabují jejich zdraví i do budoucna.  A ukázalo se, že investování do distribuce léků na odčervení je nejúčinnější a přitom nejlevnější metodou, jak zlepšit školní docházku.Léky vychází v přepočtu na koruny zhruba na 80 Kč za rok pro jedno dítě. Jakmile se děti zbavily parazitů, míra absence poklesla o 25 procent, udává MacAskill. Náročnější analýzy uplatňují v oblasti světového blahobytu a bezpečnosti.

K hodnocení jednotlivých charit – především těch, které se věnují pomoci v rozvojových zemích – a výběru té nejefektivnější slouží humanitárně zaměřená nezisková organizace GiveWell. Další organizace Giving What We Can podporuje lidi, aby darovali měsíčně 10 procent ze svých příjmů, a to nejlépe po celý svůj život. Díky aplikaci na úvodní stránce organizace si můžete vypočítat, mezi jaký percentil nejbohatších lidí světa se svým příjmem patříte a jaký dopad by mohl mít právě váš měsíční příspěvek.

Giving what we can Pokud byste si například ročně vydělali 363 600 Kč (průměrná čistá roční mzda v ČR za rok 2021), patřili byste v přepočtu na kupní sílu mezi 5 procent nejbohatších lidí světa. Při odečtení 10 procent na darech byste sice spadli mezi 6,2 procent, ale i to je pěkně vysoko. Díky tomu byste mohli podpořit nákup 349 moskytiér, což je nejefektivnější způsob, jak ochránit obyvatele v Africe, Indonésii a dalších zasažených oblastech před malárií, a poskytnout 1819 dávek léků proti střevním parazitům a zajistit tak bezproblémovou docházku dětí do školy. Sečteno na počet let, o které byste navýšili životní úroveň lidí (ano, efektivní altruisté jsou tak trošku nerdi v tom nejlepším smyslu slova), zachránili byste půl lidského života. A za dva roky už se můžete pyšnit, že jste zachránili člověka. | Zdroj: screenshot howrichami.givingwhatwecan.org | © Giving What We Can

Vašich 80.000 hodin

Jak jsem zmínila výš, efektivní altruismus se nevztahuje pouze na finanční podporu. Každý člověk stráví během života spoustu hodin v zaměstnání, což si uvědomují i zakladatelé organizace 80.000 Hours, což je průměrná doba, kterou za život odpracujete. Organizace nabízí poradenství při výběru kariéry s osobním maximálním pozitivním dopadem. Na to se dá nahlížet z několika perspektiv. Práce přímo pro organizaci s velkým společenským přínosem, což si nejspíš představí většina lidí, je pouze jedna z nich, i když právě tu hnutí doporučuje nejvíc.

Darováním dostatečně velké částky, klidně v průběhu několika let, můžu statisticky někomu zachránit život. Nicméně pravděpodobnost, že já osobně bych kvůli tomuto chybějícímu majetku umřel, je prakticky nulová.“

Michal | člen české pobočky efektivního altruismu

Michal, člen české pobočky efektivního altruismu, zvolil strategii vydělávej, abys daroval. Pracuje v nadnárodním korporátu na pozici backend programátora, práce ho po většinu času naplňuje a ročně vydělá v řádu vyšších stovek tisíc korun. Daruje 15 procent svých příjmů: část posílá organizaci GiveWell na rozvojovou pomoc, část na dlouhodobější projekty do EA fondů a loni menší částku i pro Hnutí DUHA nebo Deník Referendum. Přestože by stejně tak mohl pomáhat těm nejpotřebnějším vlastníma rukama, uplatněním svého potenciálu ve finančně velmi dobře oceňované IT sféře mu dává možnost zlepšit  životy ostatních násobně víc. „V případě rozvojové pomoci to jde až do extrému,“ vysvětluje Michal svoji motivaci. „Darováním dostatečně velké částky, klidně v průběhu několika let, můžu statisticky někomu zachránit život. Nicméně pravděpodobnost, že já osobně bych kvůli tomuto chybějícímu majetku umřel, je prakticky nulová.“

Nebo se můžete dát na dráhu vědeckého výzkumu podobně jako Jan Kulveit, výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva (Future of Humanity Institute) na Oxfordské univerzitě a první předseda Spolku pro efektivní altruismus (dnes známý především jako člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace díky velmi přesným predikcím o vývoji šíření nemoci COVID-19). Podobně jako při podnikání nebo působení v politice se jedná o riskantní počin s velkým potenciálem. Aby i ten dokázali efektivní altruisté spravedlivě posoudit, operují v rámci ekonomie a teorie rozhodování s tzv. očekávanou hodnotou.

Těm, kteří stojí teprve na začátku kariérní dráhy, doporučuje MacAskill v knize Dobré úmysly nestačí (2021, anglický originál Doing Good Better: Effective Altruism and How You Can Make a Difference, 2015) soustředit se na nabírání dovedností, kontaktů a referencí klidně i v soukromém sektoru. Zaměstnavatel navíc může do kariérního rozvoje zaměstnance investovat více peněz než v nezisku, a ten pak může dovednosti později zužitkovat společensky prospěšnou formou.

Altruisticky nejen vůči lidem

Hnutí významně ovlivnily názory utilitaristického filozofa a aktivisty Petera Singera, v České republice známého především díky knize Osvobození zvířat (Animal Liberation, 1975). Není tedy divu, že mezi priority efektivních altruistů patří vedle chudoby v rozvojovém světě i utrpení průmyslově chovaných a volně žijících zvířat. Jedná se zároveň o opomíjené oblasti, kdy dobře mířená změna může zlepšit život miliardám tvorů po celé planetě, z nichž nejpočetnější a zároveň žijící v nejubožejších podmínkách jsou, hádejte… jateční kuřata (brojleři).

Podobně jako při pomoci chudým, i v této oblasti existuje organizace, která vyhodnocuje zvířeci charity v závislosti na jejich nákladové efektivitě a transparentnosti, tedy ty s největším dopadem – Animal Charity Evaluators. Možná vás potěší, že podpořila i Obránce zvířat nebo Českou veganskou společnost.

Konference EAGxPrague 2016 Konference EAGxPrague 2016 | Foto: © Ester Dobiášová

Ne kapka, ale mořský proud

Rozsah témat, kterým se efektivní altruismus věnuje, je široký. Zahrnuje nespočet otázek filosofického i praktického rázu. Kromě těch, které jsem tu již načrtla, se zaměřují i na duševní zdraví, lepší rozhodování institucí nebo rozvoj komunity efektivních altruistů.

Když jsem se poprvé vydala na setkání Spolku pro efektivní altruismus, netušila jsem, že mě čeká diskuze o longtermismu (koncept, který klade důraz na dopady našich činů v daleké budoucnosti) a umělé inteligenci v rámci snižování existenciálních rizik.

Pokud byste chtěli do témat efektivního altruismu proniknout hlouběji, připojte se na pravidelné semináře, které pořádá Spolek pro efektivní altruismus v Brně, v Praze nebo online po celé republice. Pro mě osobně je útěšné vědět, že někdo s hlubším vztahem k matematice než já vymyslel nástroje, jak zlepšit i málem životní úroveň velkého množství lidí i jiných tvorů. Navíc jsem obklopena lidmi, kteří se co nejupřímněji, především racionálně a analyticky snaží dobrat toho, jak co nejlépe pomáhat druhým: současným i budoucím generacím.

Mohlo by vás zajímat

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Doporučení redakce

Failed to retrieve articles. Please try again.

Nejčtenější články

Failed to retrieve articles. Please try again.