Autorka
Michelle Kubištová

Michelle Kubištová Foto: © privat

Autorka
Michelle Kubištová

(*1999) je Rómka, ktorá vyrástla v malej západoslovenskej dedine menom Vištuk. Študuje žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu sa venuje vzdelávacím programom, zameraným na zlepšenie života Rómov na Slovensku. Stala sa Dobrovoľnou rómskou poradkyňou. Svojou novinárskou činnosťou poukazuje na problémy Rómov a slovenského školstva.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.