JÁDU - Slovensko- česko-nemecko-ukrajinský online magazín Goetheho inštitútu

Príbehy
Malé príbehy, ktoré raz možno budú veľké. Veľké príbehy, ktoré sa začali nenápadne. Každodenné príbehy obyčajných ľudí a príbehy, aké sa dajú zažiť len raz. Príbehy (nielen) zo Slovenska, Česka a Nemecka. Také chceme na JÁDU rozprávať.

Smerom k riešeniam a k budúcnosti
Veríme v potenciál konštruktívnej žurnalistiky. Keď JÁDU píše o problémoch, pýtame sa zároveň na ich riešenia. Sme presvedčení, že novinári a novinárky rovnako ako čitatelia a čitateľky, chcú nielen vedieť, ako sa veci majú, ale aj aké by mohli byť.

S vášňou
Naše témy nás zaujímajú a svoju prácu robíme naozaj radi. Nebojíme sa zaujať postoj a stáť si za ním. Sme však vždy transparentní a nenecháme nikoho na pochybách, o aké zdroje sa opierame.

So zmyslom pre detail
Sme zvedaví a otvorení, ale ak treba, tak aj kritickí a skeptickí. JÁDU vie zaostriť zrak na detail, ale aj posvietiť si na pozadie javov a udalostí. Aktuálne denné spravodajstvo nemôžeme a ani nechceme prinášať. Berieme si čas na starostlivé rešeršovanie.

Trojjazyčne a v dialógu
Meno JÁDU vyjadruje náš program: Ja a ty. Áno, ty! (Ja znamená v nemčine áno. Du je po slovensky ty.) Já (j)du. (Preložené z češtiny: ja idem.) Nech už ide o konštatovanie alebo výzvu k dialógu: JÁDU chápeme ako ponuku pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich susedoch, ale aj pre tých, čo sa na svoje vlastné okolie či spoločnosť chcú pozrieť sviežim pohľadom.

Zámerne sme sa rozhodli neprekladať naše články z českého jazyka do slovenského a naopak. Veríme totiž, že vďaka dlhej spoločnej histórii a príbuznosti svojich jazykov si Češi a Slováci ešte stále dobre rozumejú.


Kontakt

Slovenská redakcia
Daniel Ryba | daniel.ryba@jadumagazin.eu

Nemecká redakcia a šéfredaktor
Patrick Hamouz | patrick.hamouz@jadumagazin.eu

Česká redakcia
Tereza Semotamová | tereza.semotamova@jadumagazin.eu

Ukrajinská redakcia
Romaniia Gorbach Романія Горбач | romaniia.gorbach@jadumagazin.eu


Goethe-Institut Praha
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Česko
Tel. +420 221 962-111
Fax +420 221 962-250
info-prag@goethe.de

Goethe-Institut Bratislava
Panenská 33
81482 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 2 59 204 311
info-bratislava@goethe.de