JÁDU - Slovensko- česko-nemecký online magazín Goetheho inštitútu

Príbehy
Malé príbehy, ktoré raz možno budú veľké. Veľké príbehy, ktoré sa začali nenápadne. Každodenné príbehy obyčajných ľudí a príbehy, aké sa dajú zažiť len raz. Príbehy (nielen) zo Slovenska, Česka a Nemecka. Také chceme na JÁDU rozprávať.

Smerom k riešeniam a k budúcnosti
Veríme v potenciál konštruktívnej žurnalistiky. Keď JÁDU píše o problémoch, pýtame sa zároveň na ich riešenia. Sme presvedčení, že novinári a novinárky rovnako ako čitatelia a čitateľky, chcú nielen vedieť, ako sa veci majú, ale aj aké by mohli byť.

S vášňou
Naše témy nás zaujímajú a svoju prácu robíme naozaj radi. Nebojíme sa zaujať postoj a stáť si za ním. Sme však vždy transparentní a nenecháme nikoho na pochybách, o aké zdroje sa opierame.

So zmyslom pre detail
Sme zvedaví a otvorení, ale ak treba, tak aj kritickí a skeptickí. JÁDU vie zaostriť zrak na detail, ale aj posvietiť si na pozadie javov a udalostí. Aktuálne denné spravodajstvo nemôžeme a ani nechceme prinášať. Berieme si čas na starostlivé rešeršovanie.

Trojjazyčne a v dialógu
Meno JÁDU vyjadruje náš program: Ja a ty. Áno, ty! (Ja znamená v nemčine áno. Du je po slovensky ty.) Já (j)du. (Preložené z češtiny: ja idem.) Nech už ide o konštatovanie alebo výzvu k dialógu: JÁDU chápeme ako ponuku pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich susedoch, ale aj pre tých, čo sa na svoje vlastné okolie či spoločnosť chcú pozrieť sviežim pohľadom.

Zámerne sme sa rozhodli neprekladať naše články z českého jazyka do slovenského a naopak. Veríme totiž, že vďaka dlhej spoločnej histórii a príbuznosti svojich jazykov si Češi a Slováci ešte stále dobre rozumejú.