Autorka
Gabriela Čepičanová

Gabriela Čepičanová Foto: © privat

Autorka
Gabriela Čepičanová

(*1994) vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, bola komunikačnou špecialistkou pre Greenpeace Slovensko a stála za vzdelávacím programom pre stredoškolákov Životológia. Ako novinárka sa sústreďuje na témy ako postavenie žien v spoločnosti, ich reflexia v médiách, zmena klímy a spoločenská zodpovednosť.  V roku 2015 vydala knižku Život je ako.... Fascinuje ju tvorivosť, autenticita a hĺbka v komunikácii. Verí, že každý si nesie v sebe príbeh, ktorý môže inšpirovať.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.