Autorka
Janika Rehak

Janika Rehak Foto: © privat

Autorka
Janika Rehak

sa narodila a vyrastala na Lüneburskej planine, študovala v Hamburgu a pracuje ako spisovateľka, textárka a novinárka. Píše romány, poviedky a flash fiction, často so surreálnym obsahom. Ako spisovateľku ju fascinujú zlomy a prelomy v ľuďoch, vzťahoch a spoločnosti. Je členkou predstavenstva Zväzu nemeckých spisovateliek a spisovateľov (VS ver.di) a členkou Brémskej rozhlasovej rady. Diela svojich obľúbených spisovateliek a spisovateľov číta najradšej celkom klasicky vo forme knihy. Zaujíma sa o Japonsko, dvadsiate roky minulého storočia, rozprávky z celého sveta a teší sa zo svojej rastúcej zbierky graphic novels.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.