Autorka
Sarah Borufka

Sarah Borufka Foto: © Philip Nürnberger

Autorka
Sarah Borufka

pracuje už pätnásť rokov ako novinárka. Po štúdiu filmovej vedy v New Orleans pracovala v New Yorku a Prahe a následne absolvovala stáž na Akadémii Axela Springera v Berlíne. Tam niekoľko rokov pracovala ako redaktorka novín B.Z. am Sonntag a Berliner Morgenpost. V súčasnosti prispieva ako novinárka na voľnej nohe do rôznych printových a online médií a okrem toho píše populárno-náučné knihy. Venuje sa témam feminizmu, žien, rodinným témam a problémom súčasnosti.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.