Autorka
Eva Sládková

Eva Sládková Foto: © privat

Autorka
Eva Sládková

vyštudovala históriu a slovenský jazyk a literatúru. Vyše 20 rokov robí v médiách, predovšetkým vo verejnoprávnom rozhlase a televízii. Popri tom písala pre rôzne lifestylové, regionálne aj odborné médiá. Zaujímajú ju príčiny problémov, rada sa venuje kontroverzných témam z oblasti histórie aj súčasnosti. Za svoju prácu získala niekoľko cien, napríklad od Literárneho fondu.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.