Autor
Marek Kravjar

Marek Kravjar Foto: © privat

Autor
Marek Kravjar

sa narodil v Bratislave (*1982), v Československu, dnes sú mu blízke hodnoty Európskej únie. Získal magisterský titul v odbore Mediálne štúdiá a žurnalistike sa venuje viac než 20 rokov. Pôsobil ako redaktor a šéfredaktor v printových a webových médiách a ako redaktor, dramaturg, scenárista či režisér v komerčných televíziách.
 
Novinársku kariéru začínal ako regionálny redaktor v bulvárnom denníku, čo pokladá za dôležitý míľnik, pretože sa naučil ako písať zložité témy jazykom zrozumiteľným aj pre širokú verejnosť. Jeho srdcovou záležitosťou vždy boli kontroverzné témy a politika. Popri tom sa ale rád venuje aj oddychovým lifestylovým témam a televíznej tvorbe. Pracoval aj v reklamnej agentúre a v oblasti PR.
 
Za dôležitú súčasť svojho života pokladá aktivizmus, dobrovoľníctvo a boj za ľudské práva a zdravý rozum.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.