Autor
Peter Bestvina

Peter Bestvina Foto: © privat

Autor
Peter Bestvina

vyštudoval masmediálnu komunikáciu, ktorá je odvtedy jeho profesiou. Pracoval v rôznych médiách, pôsobil ako kreatívec v reklamných agentúrach. Bol PR manažérom v mimovládnej organizácii, v korporátnom svete mal na starosti marketing. Písaním a marketingovou komunikáciou sa živí aj v súčasnosti ako freelancer.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.