Barbara Wimmer

BW

Barbara Wimmer

Barbara Wimmer (narozena 1981 v Lomé/ Togo) žije mezi Českem, Portugalskem a Německem. Toto permanentní hledání domova je také jedním z témat její práce. Jako vystudovaná etnoložka má diferencovaný pohled na současné dění, který zprostředkovává ve své výtvarné umělecké práci. Bývají to především fotografie a instalace.

Momentálně pracuje na knize, v níž se zabývá komplexní situací v São Teotóniu, kde jako dítě sama mnoho let žila. Během několikaměsíčních pobytů v letech 2015 a 2016 prováděla rešerše, které se týkají faktů a dat ohledně agrární industrializace, imigrace a sociální infrastruktury. Fotografovala ty, co jí vyprávěli své příběhy a komentovali dění ve vesnici, sbírala osobní vzpomínky na staré časy a obrazy současnosti. Kniha vyjde na jaře 2017 a autorka si ji vydává sama.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.