Nature writing  „Přeceňovaným zvířatům se nevěnujeme“

„Přeceňovaným zvířatům se nevěnujeme“ Ilustrace: Falk Nordmann | © Matthes & Seitz Berlin

Na počátku byly vrány: před osmi lety berlínské nakladatelství Matthes & Seitz založilo edici „Naturkunden“ (Přírodověda) – ohlas byl obrovský, úspěch trvá dodneška.

Aby člověk Andrease Rötzera našel v jeho kanceláři, musí se snažit. Šéf nakladatelství Matthes & Seitz sedí u psacího stolu v klidné boční ulici berlínské čtvrti Prenzlauer Berg mezi hromadami knih, u nichž hrozí, že se každou chvíli sesunou a přesto vyzařují zvláštní klid. Na obálkách knih místní produkce se to hemží všelijakou zvířenou – ale samozřejmě jen v přeneseném slova smyslu: od roku 2013 Rötzer společně se spisovatelkou Judith Schalansky vydává v edici Naturkunden texty autorů/ek a esejistů/ek o flóře a fauně, která nás obklopuje.

Bývají to jednou portréty sleďů nebo kopřiv, jindy zase jazyk ptáků, život bakterií a historie starých stromů. Ovšem všechno to jednou začalo zvířetem, které je ve velkoměstech všudypřítomné a všichni ho nemilují: vrána. „Četl jsem v novinách článek Corda Riechelmanna, ve kterém vrány hrály ústřední roli a cítil jsem, že toto téma má ještě větší potenciál,“ vypráví Rötzer. A tak se Riechelmannův portrét o drsných ptácích stal prvním titulem edice – a dodnes je tím nejprodávanějším. Název edici tehdy dala Judith Schalansky, která má podle Rötzera také „zvláštní cit pro vizuál knih“. Všechny jsou vyrobeny kvalitně, se záložkou, lněnou obálkou a barevnou ořízkou.
Jen malá ukázka titulních stran edice „Naturkunden“, která čítá doposud 83 knih. Jen malá ukázka titulních stran edice „Naturkunden“, která čítá doposud 83 knih. | Ilustrace: Falk Nordmann | © Matthes & Seitz Berlin

„New nature writing“

Ovšem důležitý je i obsah. A právě obsahem této edice se nakladatelství roku 2013 trefilo do toho správného okamžiku: tehdy všichni především v angloamerickém jazykovém prostředí hovořili o „new nature writing“. Spisovatelé/ky psali o živé a neživé přírodě jako protiklad k civilizaci; ovšem ve většině případů nikoli romanticky-osvíceně, nýbrž se sociologicko-etnologickým nebo filosofickým vhledem. Jak se mám jako člověk na světě zařídit? Jak se cítím, když se intenzivně zabývám přírodou?

„Když jsme edici založili, upřímně řečeno jsem vůbec nevěděl, že ‚nature writing‘ jako žánr existuje,“ vypráví Rötzer. Už roku 2010 vydal knihu Z pamětí hmyzovědce francouzského entomologa Jeana-Henriho Fabrea, celkem 4 000 stran vydaných v deseti svazcích. Rötzer je přesvědčený, že to, co se rozumí pod nature writing, se v posledních letech kromě toho značně proměnilo; v současné době nejde tolik o politické texty, které by pojednávali o stavu zničené přírody, ale spíše estetické objevování většinou zdravé přírody. „V současné literatuře jde i o to přírodu zbavit kolonizačního náhledu a vnímat ji jako rovnocenný protějšek.“ Vydávají se jak texty německých autorů/ek tak překlady z angličtiny, francouzštiny nebo ruštiny; publikována byla také klasická díla nature writing Johna Muira, Annie Dillard nebo Nan Shephard.

Žádní koně, psi nebo kočky

Ohlas na tuto edici byl prý neuvěřitelný, vybavuje si Rötzer; obrat nakladatelství se v prvním roce vydávání této edice zdvojnásobil. Každoročně vychází přibližně deset nových titulů, celkem edice Naturkunden čítá již 83 děl. Ostatní nakladatelství se touto edicí už také inspirovala, počet knih, které jsou o zvířatech nebo rostlinách, neustále stoupá. Autoři jako lesník Peter Wohlleben dnes patří už k hvězdám scény; Wohlleben je autorem populárně vědeckých knih, dokumentací a dokonce vydává i vlastní časopis o všem kolem lesa – ovšem jde o romantizovaný, antropomorfizovaný německý smíšený les.

V nakladatelství Matthes & Seitz naproti tomu volí rádi také okrajová témata. „Nevěnujeme se přeceňovaným zvířatům, jen těm podceňovaným,“ zní ne zcela vážně míněný bonmot vydavatelky Judith Schalansky. Knihy o koních, psech nebo kočkách tedy v sortimentu nakladatelství budete hledat marně, za to však narazíte na želvy, brouky a ještěrky. V roce 2019 vyšla kniha o slizu, jejíž práva se prodala do Velké Británie a slouží dokonce jako základ seriálu BBC.

Ovšem setkám se i s osly, ovcemi, motýly – a zrovna se chystají k vydání knihy o ježcích, medúzách a minerálech. „Neexistuje kniha, kterou bychom vlastně chtěli udělat a nakonec si to odepřeli,“ zdůrazňuje Rötzer. A tak edice Naturkunden čtenářům/kám dává možnost prozkoumat svět zvířat a rostlin čerstvým pohledem, aniž by byli bombardováni vědeckými pojmy – a to se lidem evidentně zamlouvá.

Mohlo by vás zaujímať

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Redakcia odporúča

Failed to retrieve articles. Please try again.

Najčítanejšie

Failed to retrieve articles. Please try again.