Téma

Where are EU going?

Európa čelí rôznym výzvam – zvnútra aj zvonka. Vojny, klimatické zmeny, dezinformácie, sociálna nerovnosť, populizmus... Aké odolné sú naše demokracie?

eue231 Ilustrácia: © Vladimír Holina