Téma

EXIL ЕКЗИЛЬ

EXIL ЕКЗИЛЬ Foto: Roma Kaiuk via unsplash | CC0 1.0


EXIL ЕКСИЛЬ je projekt Goetheho inštitútu a súčasť komplexného balíka opatrení, na ktoré Spolkové ministerstvo zahraničných vecí poskytuje finančné prostriedky z doplnkového rozpočtu na rok 2022 s cieľom zmierniť následky ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine.