Banner mit Logo des Infohauses © Goethe-Institut


තොරතුරු නිවාස 35 ක් ජර්මනියේ විවිධ ස්ථානවල ස්ථාපිත කෙරේ. එහිදී ඔබට ජර්මනියේ ජීවත්වීම හා රැකියා කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැකි අතර ජර්මානු භාෂාව පුහුණු විය හැකිය. ඔබට වෙබ් අඩවියේ දීමනා දැන ගැනීමට සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගත හැකිය. තොරතුරු නිවාස පිහිටා ඇත්තේ රාජ්‍ය ආයතනවල, උදා: බලධාරීන්, පුස්තකාල සහ වැඩිහිටි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානවල ය.

Grafische Ansicht auf das Infohaus © Wiendl Expo GmbH
ඔබ අසල තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් තිබේද?

තොරතුරු නිවාස පිහිටා ඇති හෝ පිහිටුවා ඇති ස්ථාන සිතියමෙහි ඔබට දැක ගත හැකිය. පහත ඔබ ලිපින සොයා ගත හැකිය.
Grafische Deutschlandkarte mit den eingezeichneten Standorten der Infohäuser Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut