Banner mit Logo des Infohauses © Goethe-Institut


35 информативни куќи ќе бидат поставени на различни локации во Германија. Таму можете да добиете информации за живеење и работа во Германија и да вежбате германски јазик. Можете да се запознаете со понудите на самото место и да остварите контакти со други луѓе. Информативните куќи се наоѓаат во јавни институции, на пример, владини институции, библиотеки и народни универзитети.

Grafische Ansicht auf das Infohaus © Wiendl Expo GmbH

Има ли информативна куќа во Вашата близина?

На мапата, можете да видите каде се или каде ќе бидат поставени информативните куќи. Подолу ќе ги најдете адресите.
Grafische Deutschlandkarte mit den eingezeichneten Standorten der Infohäuser Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut