Тренерите за добредојде Ве поддржуваат во вашата прва ориентација во Германија. Организираат информативни настани, (онлајн) семинари и работилници на тема живот и работа во Германија. Тренерите за добредојде ќе ги најдете во шест Гете-институти во Германија и во информативните куќи. Можете точно да дознаете кои се тренерите за добредојде и кои настани се планирани на соодветните веб-локации на Гете-институтите во Германија.
Willkommenscoaches an den Goethe-Instituten Deutschland © Goethe-Institut
You can find the events at:
 

 

Нашите информативни куќи се поставени на 35 локации во Германија. Таму можете да дознаете повеќе за живот и работа во Германија и да вежбате германски. Може да се запознаете со локалните понуди, да учествувате во настани и да остварите контакт со други луѓе. Информативните куќи се наоѓаат во јавни институции, на пр. владини институции, библиотеките и центрите за образование на возрасни.

Infohaus steht vor einem Bücherregal. © Kreisvolkshochschule Wittenberg

Има ли информативна куќа во Вашата близина?

На мапата, можете да видите каде се или каде ќе бидат поставени информативните куќи. Подолу ќе ги најдете адресите.

Graphic map of Germany with the locations of the information centres marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut