Banner mit Logo des Infohauses © Goethe-Institut


35 shtëpi informimi do të ngrihen në vende të ndryshme në Gjermani. Aty mund të merrni informacione për jetesën dhe punën në Gjermani dhe të praktikoni gjermanishten. Ju mund të njihni ofertat në vend dhe të krijoni kontakte me njerëz të tjerë. Shtëpitë e informimit janë të vendosura në institucione publike, p.sh. autoritetet, bibliotekat dhe qendrat e arsimit për të rritur.

Grafische Ansicht auf das Infohaus © Wiendl Expo GmbH
A ka ndonjë shtëpi informimi pranë jush?

Në hartë mund të shihni vendet ku janë ose do të vendosen shtëpitë e informimit. Më poshtë do të gjeni adresat.
Graphic map of Germany with the locations of the information centres marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut