Banner mit Logo des Infohauses © Goethe-Institut

 

Người hướng dẫn hỗ trợ bạn trong định hướng ban đầu ở Đức. Họ tổ chức các sự kiện thông tin, các buổi workshop và hội thảo (online) xoay quanh chủ đề sống và làm việc ở Đức. Bạn sẽ tìm thấy người hướng dẫn ở sáu Viện Goethe ở Đức cũng như ở các nhà thông tin. Bạn có thể tìm xem ai là cán bộ tư vấn và tra cứu về kế hoạch tổ chức các sự kiện trên trang mạng của các Viện Goethe tại Đức.
Willkommenscoaches an den Goethe-Instituten Deutschland © Goethe-Institut
You can find the events at:
 

 

Nhà thông tin của chúng tôi đặt tại 35 địa điểm trên toàn nước Đức. Tại đây các bạn có thể luyện tập tiếng Đức và tìm hiểu thông tin về sống và làm việc ở Đức. Bạn được làm quen với các chương trình của địa phương, tham dự các sự kiện và được kết nối với mọi người. Nhà thông tin được đặt tại các địa điểm công cộng như các cơ quan chính quyền, thư viện và cơ sở giáo dục cộng đồng.
Infohaus steht vor einem Bücherregal. © Kreisvolkshochschule Wittenberg

Có Nhà thông tin gần chỗ bạn sống không?

Bạn tìm trên bản đồ xem Nhà thông tin đã có hoặc sẽ được đặt tại những nơi nào. Dưới đó bạn tìm được địa chỉ.

Graphic map of Germany with the locations of the information centres marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut